Zmienna (informatyka)

Zmienna (informatyka) (podgląd zawartości)

Zmienna to obszar pamięci przechowujący jakieś typ zmiennej. Niezależnie od tego zmienne można też pogrupować w inny sposób: Zmienna lokalna to zmienna widoczna tylko w obrębie danej procedury lub bloku, tworzona w momencie inicjowania bloku i niszczona w momencie kończenia bloku. Kolejne, rekurencyjne wywołanie tej samej procedury tworzy na stosie nową instancję zmiennej. Zmienna globalna to zmienna widoczna w obrębie całego programu.
Wyniki wyszukiwań związane z "Zmienna_(informatyka)"
wyników 1