W Wyszehrad miały miejsce 2 zjazdy:
  • w 1335 roku, na którym król Czech - Jan Luksemburski, Węgier - Karol Robert Andegaweński i Polski - Kazimierz Wielki zawarli sojusz antyhabsburski. Jan Luksemburski zrzekł się praw do polskiej korony za 20 tysięcy kóp groszy praskich oraz uznanie jego zwierzchności nad Śląskiem. W sprawie sporu polsko-krzyżackiego królowi polskiemu przyznano Kujawy i Ziemię Dobrzyńską, w zamian za Ziemię Chełmińską i Pomorze Gdańskie, oddane w wieczystą darowiznę. Ze względu na niezadowolenie z takiego rozstrzygnięcia, król Polski odwołał się do papieża.
  • zjazd w Wyszehradzie z roku 1339 - uzgodniono, że po śmierci Kazimierza Wielkiego na tronie polskim zasiądzie jeden z synów Karola Roberta (Ludwik Węgierski) pod warunkiem, że będzie przestrzegał przywilejów Polaków oraz jeśli Kazimierz Wielki nie będzie miał syna.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.