Zjazd gnieźnieński to spotkanie cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Ottona III i ówczesnego księcia polskiego, Bolesława Chrobrego, które miało miejsce między 7 a 15 marca 1000 roku w Gnieźnie.
Otton pragnął pozyskać Chrobrego do realizacji swych planów uniwersalistycznego Cesarstwa zachodniego, na które miały złożyć się prowincje Galia, Germania, Slawinia i Romania (? artukuł Ludolfingowie wymienia: Galia, Germania, Italia i słowiańszczyzna, czyli Flawia;
Efektem zjazdu było potwierdzenie utworzonej w 999 roku metropolii gnieźnieńskiej wraz z zależnymi od niej biskupstwami w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu (istniejące już misyjne biskupstwo poznańskie pozostało autonomiczne aż do śmierci biskupa Ungera), oraz umocnienie międzynarodowej pozycji Chrobrego. Arcybiskupem gnieźnieńskim został brat świętego Wojciecha, Radzim Gaudenty. biskupem krakowskim Poppon, Biskupem wrocławskim został Johannes , kołobrzeskim Reinbern.

Kontynuacja tradycji Zjazdu

Tradycję zjazdu, jego wymiaru kościelnego i europejskiego podtrzymał arcybiskup gnieźnieński Henryk Muszyński:
  • II Zjazd (3 czerwca 1997 roku), w tysięczną rocznicę śmierci św. Wojciecha. Uczestniczył w nim Jan Paweł II i siedmiu prezydentów Europy Środkowej i Wschodniej: prezydent Polski - Aleksander Kwaśniewski, Czech - Vaclav Havel, Niemiec - Roman Herzog, Węgier - Arpad Göncz, Słowacji - Michal Kovacz, Litwy - Algirdas Brazauskas i Ukrainy - Leonid Kuczma. Jan Paweł II powiedział wówczas: “Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha!”.
  • III Zjazd (12 marca 2000 roku), z okazji Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa zawierał ekumeniczne nabożeństwo połączone z wzajemnym wyznaniem win trzech tradycji chrześcijańskich, a następnie spotkanie prezydentów pięciu państw europejskich: LitwyValdasa Adamkusa, NiemiecJohannesa Rau, Słowacji – Rudolfa Schustera, Węgier – Arpada Göncza i PolskiAleksandra Kwaśniewskiego.
  • IV Zjazd (15 marca 2003 roku i 16 marca 2003 roku), organizowany przez Forum Świętego Wojciecha, pod hasłem "Quo Vadis Europo?". Udział ponad 600 osób z ponad 200 miejscowości i 80 ruchów katolickich. Była to pierwsza masowa impreza refleksji nad Europą w polskim Kościele.
  • V Zjazd (12 marca 2004 – 14 marca 2004 roku), organizowany przez Forum Świętego Wojciecha, w przededniu akcesji 10 nowych krajów do UE miał charakter międzynarodowy, wielokulturowy i ekumeniczny: 700 reprezentantów wielu ruchów i stowarzyszeń chrześcijańskich, ze Wschodu i Zachodu. Towarzyszyła mu pierwszy raz organizowana na taką skalę Ekumeniczna Droga Krzyżowa z przedstawicielami 8 Kościołów chrześcijańskich, którzy po kolei nieśli krzyż i modlili się na 8 spośród 9 specjalnie wybranych stacji. Ostanią - Zmartwychwstanie - odmówili razem.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.