Ziemia Kłodzka (czes. Kladsko, niem. Glatzer Ländchen) – teren dawnego hrabstwa kłodzkiego, kraina historyczna leżąca na południe od Dolnego Śląska obejmująca Kotlinę Kłodzką i otaczające ją tereny górskie (Góry Stołowe, Góry Sowie, Góry Złote, Góry Bardzkie, Masyw Śnieżnika, Góry Bystrzyckie).

Historia

W czasach antycznych przez te tereny przebiegała najprawdopodobniej jedna z nitek szlaku bursztynowego. Przez te tereny wielokrotnie przemaszerowywali w latach 930-933 idący na Turyngię i Saksonię Madziarzy.
W X wieku prawdopodobnie stanowiła domenę wymordowanego rodu Sławnikowiców (jednym z ostatnich jego przedstawicieli był święty Wojciech). Od 990 do 1137 roku, gdy podpisany został pokój w Kłodzku, była wraz ze Śląskiem przedmiotem sporów i wojen polsko-czeskich. Pokój Kłodzki utrwalił na dłuższy czas nastepujący podział: Śląsk przy Polsce, Ziemia Kłodzka i Opawska przy Czechach.
W 1278 książę wrocławski Henryk IV Probus otrzymał ją w dożywocie od cesarza Rudolfa I Habsburga za złożenie hołdu lennego; po jego śmierci wróciła pod władzę królów czeskich. Podobnie w latach 1327-1335 w zamian za złożenie hołdu lennego dostała się w dożywocie dla Henryka VI, księcia wrocławskiego. Potem od 1336 roku jej włodarzem był także Bolko II Ziębicki.
W czasie wojen husyckich często pustoszona przez najazdy (głównie w latach 1425-1434), które rozpoczął w 1428 atak Prokopa Wielkiego. Wielokrotnie nawiedzana przez epidemie i lokalne wybuchy zarazy. Pamiątką jednego z takich wydarzeń jest zbudowana z czaszek kaplica w Czermnej.
Kolejne dziesięciolecia to czasy tzw. raubrittern, rycerzy-rabusiów. Głównym ich przedstawicielem na tych ziemiach był od połowy lat trzydziestych XV wieku Jan Kolde, osiadły w Nachodzie i na zamku Homole. Dopiero w 1444 został pobity przez wojska miasta Wrocławia.
Od 1458 roku teren ten posiadał status osobnego hrabstwa w ramach Królestwa Czech (zachował go oficjalnie do 1945 roku). W roku 1491 ostatecznie odłączono od niej tereny tzw. Broumowszczyzny sprzedanej przez Henryka Starszego, syna króla czeskiego Jerzego z Podiebradów klasztorowi benedyktynów z Broumova (w roku 1260 została ona wydzielona dla zakonników przez Przemysła Ottokara II).
W wyniku 3 wojen śląskich, wraz z większością Śląska, w 1742 roku przeszła z rąk Habsburgów pod panowanie Prus Hohenzollernów. Potem została spustoszona w czasie tzw. wojny kartoflanej, czyli wojny o sukcesję bawarską w latach 1778-1779.
W państwie pruskim zerwanie tradycyjnych więzi i szlaków handlowych wywołane represyjną polityką celną Berlina oraz przesunięcie na peryferia spowodowało załamanie się dotychczasowych źródeł dochodu ludności, co pogrążyło region w stagnacji. W XIX wieku wraz z rozwojem turystyki nastąpiło gospodarcze ożywienie tych terenów.
Po II wojnie światowej mimo pretensji czeskich – do Kudowy wysłany został z Nachodu pociąg pancerny – w wyniku decyzji wielkich mocarstw wraz ze Śląskiem znalazła się w granicach Polski.
Specyficzny charakter tych ziem i osiedlenie na nich przez władze komunistyczne ludności pochodzącej głównie z nizin szybko spowodowało masową migrację do miast i na Śląsk. Rolnictwo w tym łagodnym, choć górskim klimacie wymagało całkiem innych niż nizinne metod uprawy. Dopiero z końcem XX wieku wraz ze zmianą systemu nastąpiło pewne ożywienie turystyki, jednocześnie jednak doszło do kryzysu w przemyśle (zamykanie kopalń węgla).

Turystyka

Region bogaty w atrakcje turystyczne, pokryty gęstą siecią szlaków. Znajdują się tu zarówno tereny narciarskie tak biegowe, jak i zjazdowe, a także liczne uzdrowiska powstałe wokół źródeł wód mineralnych (m. in. Kudowa Zdrój, Duszniki Zdrój).
Największe atrakcje turystyczne to: Wbrew powszechnemu mniemaniu Ziemia Kłodzka nie jest historyczną częścią Śląska, podczas gdy są nią leżące na wschód od niej – położone za Masywem ŚnieżnikaJesioniki (w Jaworniku znajduje się dawna letnia rezydencja biskupów wrocławskichksięstwo nyskie) oraz Śląsk Opawski.
Od 1995 roku Ziemia Kłodzka jest częścią Euroregionu Glacensis. Ze strony polskiej należy doń 17 gmin i miasta: Kłodzko, Nowa Ruda, Bystrzyca Kłodzka i Polanica Zdrój. Od strony czeskiej akces zgłosiły gminy z 7 powiatów, przygotowują się do przystąpienia także powiaty Pardubice i Jičin.

Główne miejscowości

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.