Zgromadzenie Narodowe – nazwa parlamentów w wielu państwach.

We Francji

Zgromadzenie Narodowe powstało z przekształcenia się Stanów Generalnych, zwołanych przez króla Ludwika XVI dla zaradzenia kryzysowej sytuacji państwa. Zgromadzenie Narodowe z kolei przekształcone zostało w Konstytuantę, z zadaniem opracowania nowej konstytucji ustrojowej.

W Polsce

Zgromadzenie Narodowe to łączne posiedzenie obu izb parlamentarnych: Sejmu i Senatu. Parlamentarzyści podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego są sobie równi (brak rozróżnienia na Posłów i Senatorów). Nie ma ono określonego trybu prac, jest zwoływane do wypełnienia którejś z kompenencji określonych w konstytucji:
  • Przyjęcie przysięgi prezydenckiej,
  • Uznanie trwałej niezdolności Prezydenta do sprawowania urzędu (głosami 2/3 ustawowej liczby parlamentarzystów)
  • Postawienie Prezydenta RP w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu (wniosek 140 członków Zgromadzenia, do podjęcia uchwały głosami 2/3 głosów),
  • Wysłuchanie orędzia Prezydenta.
Jak widać wszystkie kompetencje Zgromadzenia łączą się z Prezydentem. Jednak do 1997 roku Zgromadzenie Narodowe miało dodatkowo kompetencje uchwalać Konstytucje. W 1989 r. Zgromadzenie dokonało wyboru jedynego Prezydenta PRL.
Obradom Zgromadzenia Narodowego przewodniczy Marszałek Sejmu, a w jego zastępstwie Marszałek Senatu.

W innych krajach

Zgromadzenia narodowe istniały również w różnych okresach historycznych w Niemczech, Czechosłowacji, na Węgrzech i in.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.