Zewnętrzne Karpaty Wschodnie (522, 524-526) – wschodnia część zewnętrznego łuku Karpat fliszowych, położona na terenie Polski, Słowacji, Ukrainy i Rumunii. Najwyższym szczytem jest Howerla (2061 m n.p.m.) w Czarnohorze. Wyższe partie gór okalnie uległy zlodowaceniu w plejstocenie.
Zewnętrzne Karpaty Wschodnie są przedłużeniem Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Jedną z różnic, jest to że we wschodniej części brak zrównanego pogórza, jego przedłużeniem są Góry Sanocko-Turczańskie, a następnie Beskidy Brzeżne, które zwężają się i zanikają.
W południowo wschodniej części tej jednostki, ruchy górotwórcze objęły też podkarpackie serie młodszych (neogeńskich) skał. Tak powstałe góry określa się mianem Subkarpat i podobną jednostkę wyróżnia się w Karpatach Południowych.
Zewnętrzne_Karpaty_Wschodnie -
Zewnętrzne_Karpaty_Wschodnie -

 • Karpaty Mołdawsko-Munteńskie
  • Obcinele Bukowińskie
  • Stînişoara
  • Ţarcău
  • Dolina Trotuszu i Kotlina Darmaneşti
  • Góry Czukaskie
  • Góry Oituz
  • Góry Vrancei
  • Góry Buzău
  • Góry Gîrbova
 • Subkarpaty Wschodnie
  • Subkarpaty Mołdawskie
  • Subkarpaty Munteńskie
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.