Zdobycie Tesalonik przez Turków w roku 1430 było najważniejszym wydarzeniem w trakcie pierwszej wojny wenecko-tureckiej 1423-1430 r.
Po walkach o weneckie posiadłości na Peloponezie w 1423 r. Turcy zamierzali opanować Tesaloniki- główną bazę handlu i weneckiej floty wojennej. Wcześniej w roku 1402 miasto będące w rękach Bizantyńczyków zostało sprzedane Wenecji za sumę 500 000 złotych dukatów. Atak na miasto okazał się skuteczny. Po opanowaniu miasta Turcy splądrowali je doszczętnie jednak nie zniszczyli zabudowy. Zdobycie miasta umocniło pozycję turecką na Bałkanach.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.