Zbrodnia to czyn człowieka, który spotyka się ze szczególnym potępieniem ze strony społeczności. Termin ten zawsze odnoszono do zbrodni umyślnego pozbawienia życia (zabójstwo, morderstwo), jak i zbrodni przeciw majestatowi (crimen laese maiestatis).
W rozumieniu prawa karnego zbrodnia to czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą (czyli karą 25 lat pozbawienia wolności lub karą dożywotniego pozbawienia wolności).
W obowiązującym prawie następujące przestępstwa są zbrodniami:
 • Wszczęcie i prowadzenie wojny napastniczej
 • Ludobójstwo
 • Stosowanie środków masowej zagłady zakazanych przez prawo międzynarodowe
 • Tzw. przestępstwa wojenne (pogwałcenie konwencji międzynarodowych odnoszących się do sposobów walki i szanowanie m. in. osób składających broń, sanitariuszy czy jeńców)
 • Zamach stanu
 • Zamach na konstytucyjny organ RP
 • Zamach na Prezydenta RP
 • Zabójstwo
 • Morderstwo
 • Przejęcie kontroli nad statkiem wodnym lub powietrznym (piractwo), którego skutkiem jest śmierć człowieka
 • Handel ludźmi
 • Zakładanie lub kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą
 • Rozbój z użyciem broni palnej
 • Fałszowanie pieniędzy
 • Niewolnictwo i handel niewolnikami
 • Zbrodnie określone w dekrecie PKWN z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.