Zbiór to pojęcie pierwotne w teorii mnogości. Oznacza mnogość, wielość, kolekcje pewnych elementów.
Zbiór, do którego nie należy żaden element, nazywa się zbiorem pustym (oznaczenie ø).
Podanie wszystkich elementów zbioru określa ten zbiór jednoznacznie. Jednym z często używanych sposobów określania zbioru jest podanie własności charakteryzującej jego elementy. Podzbiór zbioru A utworzony z takich i tylko takich elementów x, które mają własność F(x), zapisuje się symbolem {x \[\in \]A : F(x)}. Zwyczajowo wielkimi literami oznaczamy zbiory, małymi literami oznaczamy elementy zbioru.
Zamiennie ze słowem zbiór używa się terminu mnogość (stąd właśnie polski termin teoria mnogości oznaczający po prostu teorię zbiorów); Zbiór, którego wszystkie elementy są zbiorami, nazywa się rodziną zbiorów.
Zbiór A zawierający dwa elementy: x i y (oznaczany przez {x, y}) nazywa się parą nieuporządkowaną.
Pewnego rodzaju uogólnieniem pojęcia zbioru jest pojęcie klasy.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.