Skrót zasad pisowni polskiej
Na stronie tej znajdzie się skrót zasad pisowni polskiej. Ambicją autora było dopomóc innym autorom, w ujednoliceniu stron i dostosowaniu ich do wymagań języka polskiego.
Na początek: Wielka i mała litera
 • Wielką literę piszemy:
  • na początku wypowiedzi i w zdaniach i wyrażeniach zaczynających się po kropce
  • po dwukropku, ale tylko wówczas, gdy:
   • cytujemy czyjąś wypowiedź
   • zamieszczamy opis jako kontynuację stwierdzenia np. "A wyglądało to tak..."
  • po znaku zapytania i po wykrzykniku
  • w poezji - duża dowolność - tradycyjnie na początku każdego wersu
  • w imionach własnych ludzi, zwierząt, drzew, bogów, boga w religiach monoteistycznych, postaci mitologicznych
  • w przydomkach, pseudonimach i przezwiskach ludzi (zarówno jednowyrazowych, jak i wielowyrazowych (Aleksander Macedoński); w przydomku, w skład którego wchodzi przyimek i rzeczownik tylko rzeczownik (Jan bez Ziemi)
  • w nazwach mieszkańców części świata, planet, krajów, narodów, ras i szczepów, w nazwach mieszkańców różnych prowincji (Żyd jako członek narodu żydowskiego, żyd jako wyznawca judaizmu, Krakowiak - mieszkaniec województwa, krakowianin - mieszkaniec miasta Krakowa). Uwaga: wiking jest nazwą skandynawskiego wojownika i nie określa przynależności narodowościowej, dlatego jest pisane z małej litery, podobnie aborygen oznacza "tubylec" i pisze się z małej!
  • w nazwach dynastii (Piastowie)
  • w imionach własnych użytych w znaczeniu przenośnym (Muzeum zakupiło dwa Rubensy.)
  • w przymiotnikach dzierżawczych odpowiadających na pytanie "czyj?" (dramat Szekspirowski, Hanine podśpiewywanie)
  • w nazwach świąt kościelnych, uroczystości państwowych, świąt międzynarodowych i imprez (Igrzyska Olimpijskie)
  • w tytułach czasopism (z wyjątkiem wewnętrznych spójników i przyimków - Prawo i Życie); w tytułach nie odmieniających się (Dookoła świata) duża litera występuje tylko na początku
  • w jednowyrazowych tytułach utworów literackich, filmowych, oper, dzieł sztuki, nazwy zabytków; Uwaga 1:w wielowyrazowych tytułach dużą literą pisze się tylko wyraz pierwszy (np. Słownik języka polskiego) - jest to istotna różnica w stosunku do języka angielskiego; Uwaga 2: tradycyjną pisownię mają "Stary Testament", "Nowy Testament", "Magna Charta Libertatum"
  • w nazwach planet, gwiazd i konstelacji; Uwaga: księżyc, ziemia i słońce piszemy z małej litery, gdy używane są w znaczeniu pospolitym (Usiadł na ziemi.)
  • w nazwach własnych państw (jedno- i wielowyrazowych), ale np. państwo polskie piszemy z małej
  • w nazwach geograficznych; Uwaga: wyraz pospolity w nazwie (góra, jezioro) piszemy z małej, gdy drugi człon nazwy może istnieć samodzielnie (wyspa Rodos, góra Ararat), ale z dużej, gdy łączy się z rzeczownikiem w dopełniaczu (Góra Kościuszki) lub przymiotnikiem w mianowniku (Kanał Sueski)
  • w elementach opisujących położenie geograficzne (równik, zwrotnik Raka, zwrotnik Koziorożca) pisze się małą
  • w przymiotnikach obecnych w nazwach geograficznych (Nowa Południowa Walia, Ocean Lodowaty Północny)
  • w jednowyrazowych nazwach dzielnic, ulic ogrodów, a także w nazwach wielowyrazowych z rzeczownikiem pospolitym, jeśli wchodzi on w skład nazwy ("Ogród Saski", ale plac "Na Rozdrożu")
  • w nazwach przedsiębiorstw i hoteli
  • w tytułach urzędów, szkół, organizacji, jednostek wojskowych (38 Pułk Piechoty)
  • W nazwach orderów i odznaczeń
  • w nazwach całości geograficzno-kulturalnych (Wschód, Zachód, Daleki Wschód)
 • Małą literą piszemy:
  • nazwy dni, miesięcy, okresów kalendarzowych
  • nazwy okresów, prądów, epok (starożytność, barok, trias, jura, trzeciorzęd)
  • nazwy wypadków lub aktów dziejowych (wojna trojańska, II wojna światowa, pokój toruński); Uwaga: stosowanie dużych liter w tych nazwach oznacza, że piszący ma osobisty stosunek do danego wydarzenia, dlatego nie jest polecane w publikacjach, które mają charakter obiektywnego zbioru informacji
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.