Zasada najmniejszego działania mówi o tym, że w fizyce klasycznej ( porównaj: fizyka kwantowa) fizycznie realizowane tory cząstek minimalizują pewien funkcjonał zwany działaniem.
\[\int_{t_0}^{t} L\dot{x}(\tau), \tau d\tau \]
Zastosowanie metody znajdowania minimum funkcjonału prowadzi do równań Eulera-Lagrange'a
zasada najmniejszego działania jest przykładem tak zwanego podejścia teleologicznego. Prowadzi ono do opisu zachowania sie układu w sposób w którym zachowanie sie układu w chwilach t0jest równoważny opisowi za pomocą równań Eulera-Lagrange'a ( choć oczywiście nie w każdych warunkach), a więc równań rózniczkowych w których z kolei mamy do czynienia z opisem zachowania układu w sposób deterministyczny ( przyczynowy) i w którym zachowanie się układu w chwili t zależy wyłącznie od zachowania się układu w chwilach wcześniejszych i co więcej tylko dla infinitenzymalnie krótkich czasów dt.
Patrz też: lagranżjan
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.