Zarodnik, spora
1. (botanika) - haploidalna komórka służąca do bezpłciowego rozmnażania protistów, roślin (mszaki, paprotniki) i grzybów. Zarodniki są zazwyczaj wytwarzane w zarodniach, gdzie dojrzewają do momentu wysypu (ew. wylania) - zazwyczaj przez pęknięcie jej ściany. Następnie są zazwyczaj rozprzestrzeniane w środowisku lądowym przez wiatr, bądź w środowisku wodnym przez wodę.
Możemy je podzielić ze względu na
 • proces, w którym powstały:
  • mejospory
  • mitospory
 • miejsce, w którym są wytwarzane:
  • endospory (wytwarzane w zarodni)
  • egzospory (nie wytwarzane w zarodni, np. zarodniki konidialne u grzybów)
 • obecność organelli ruchu:
  • zoospory (z organellami ruchu)
  • aplanospory (bez organelli ruchu)
2. (zoologia) u sporowców (np. zarodźca malarii) komórka, z której powstaje inwazyjna postać sporowca, tzw. sporozoit.

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.