Zapożyczenia językowe

Zapożyczenia językowe (podgląd zawartości)

To zjawisko przechodzenia pewnych cech jednego języka do innego. Zapożyczenia zacierają pierwotne zależności między językami. Pierwszą ważną grupę zapożyczeń stanowią pojedyncze słowa, głównie w dziedzinach na które dotychczas nie było odpowiednio rozbudowanego słownictwa. Inną dużą grupę stanowią zmiany zasięgu semantycznego słów pod wpływem obcego języka. Np. polskie słowo projekt odpowiada angielskiemu draft lub design, angielski project natomiast to polskie przedsięwzięcie czy zamierzenie.
Wyniki wyszukiwań związane z "Zapożyczenia_językowe"
wyników 16