Gyrus cinguli Biegnie od dolnej powierzchni dzioba ciała modzelowatego,będąc przedłużeniem pola podspoidłowego. Zewnętrznie ograniczony przez bruzdę obręczy (sulcus cinguli) i bruzdę podciemieniową (sulcus subparietalis). Od wewnątrz ograniczenie stanowi bruzda ciała modzelowatego (sulcus corpori calosso). Zakończeniem zakrętu obręczy jest jego cieśń- isthmus gyri cinguli, wywołane przez wrzynanie się w zakręt,łączących się ze sobą w tym miejscu bruzdy ostrogowej (sulcus calcarinus) i bruzdy ciemieniowo-potylicznej (sulcus parietooccipitalis)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.