Zakon Kawalerów Mieczowych, Zakon Liwoński, Kawalerowie Mieczowi, Rycerze Chrystusowi - niemiecki zakon rycerski w Inflantach założony przez biskupa ryskiego Alberta von Buxhövden w 1202 r. w oparciu o regułę templariuszy dla obrony i rozszerzania swojej diecezji.
Od początku starali się wyzwolić z zależności biskupiej. W 1218 r. biskup Albert wezwał na pomoc Duńczyków, króla Waldemara II, który przeszedł na stronę zakonu, zajmując północną Estonię.
Po ciężkiej klęsce w bitwie z Bałtami pod Szawlami w 1236 r. Kawalerowie Mieczowi, w roku 1237 połączyli się z zakonem krzyżackim, przejmując ich regułę, ale zachowując w Inflantach własną administrację. 5 kwietnia 1242 książę nowogrodzki Aleksander Newski zadał im ciężką klęskę w bitwie na zamarzniętym jeziorze Pejpus. Przegrana zaprzepaściła próbę skierowania ekspansji zakonu na ziemie ruskie.
W latach 1288-1290 udało im się podbić północnych Bałtów: Kurów, Zemgałów, Letgałów i estońskich Liwów. W 1346 r. zakon wykupił Estonię od Waldemara IV Atterdaga.
Dążenie zjednoczonych zakonów do trwałego połączenia swych ziem przez podbicie Żmudzi doprowadziło do kolejnych wojen z Litwą, a w konsekwencji do sojuszu polsko-litewskiego i osadzenia Jagiellonów na polskim tronie. Wobec osłabienia Krzyżaków po klęskach w wojnach z Polską i Litwą dwieście lat po zjednoczeniu doszło do rozłamu obu zakonów.
W 1557 roku znowu doszło do walk między biskupstwem a zakonem, interweniował król Polski, Zygmunt II August. Wobec dążenia cara Iwana Groźnego do przejęcia ziem zakonnych 14 września 1557 r. doszło do podpisania polsko-inflanckiego traktatu pozwolskiego. Wkroczenie wojsk moskiewskich do Inflant rozpoczęło wojnę północną.
Sekularyzowany w 1561 r. przez ostatniego mistrza Gottharda Kettlera - który przeszedł na luteranizm i utworzył w południowej części posiadłości zakonnych pod berłem własnej dynastii, Kettlerów świeckie Księstwo Kurlandii i Semigalii, lenno Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
W wyniku wojny północnej pozostała część ziem zakonu została włączona do Rzeczypospolitej jako wspólna domena Korony i Litwy, północna część Estonii przypadła Duńczykom.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.