Karczma (austeria, gospoda, oberża, zajazd) - budynek przeznaczony dla podróżnych i na miejsce spotkań. Często bryła budynku wyposażona była w ganki, podcienia, dach mansardowy. W okresie klasycyzmu dominują portyki, ryzality. Ważnym elementem była wozownia i stajnia.
W Polsce wystepują głownie 2 typy karczm:
  • rzadziej spotykana na planie litery T, gdzie stan usytuowany jest prostopadle do budynku mieszkalnego na osi sieni przejazdowej
  • na planie prostokąta - stan na przedłużeniu części mieszkalnej, z wjazdem od strony szczytowej przez podniesienie.
Nieliczne zachowane karczmy polskie znajdują się w :
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.