Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) - największa polska organizacja harcerska, powstała w dniu 1 listopada 1918 roku, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.
Wychowanie w ZHP opiera się na normach moralnych, wywodzących się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich, kształtuje postawy szacunku wobec każdego człowieka, uznając system wartości duchowych za sprawę osobistą każdego członka Związku.
Nazwę Związek Harcerstwa Polskiego nosiły również poprzedniczki obecnego ZHP:
 • organizacja skautowa kierowana przez Naczelną Komendę Skautową w Warszawie, działająca do 1 listopada 1916 roku;
 • organizacja harcerska działająca na terenie Królestwa Polskiego (kongresowego), działająca od 2 listopada 1916 do 2 listopada 1918.
Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją non-profit, od 16 lutego 2004 roku zarejestrowany jest jako organizacja pożytku publicznego. Ponadto przez wiele lat posiadał status stowarzyszenia wyższej użyteczności.
ZHP -
z Chorągwi Łódzkiej ZHP podczas Światowego Zlotu Harcerstwa Polskiego "Gniezno 2000"

Historia ZHP

Więcej w artykule 'historia harcerstwa

Struktura ZHP

Najwyższą władzą Związku Harcerstwa Polskiego jest Zjazd ZHP. W okresie pomiędzy zjazdami władzami naczelnymi są: Jednostkami terenowymi Związku Harcerstwa Polskiego są: W ZHP działają również ogólnopolskie, regionalne oraz środowiskowe ruchy programowo-metodyczne, skupiające instruktorów, członków zwyczajnych nie będących instruktorami i pełniących funkcje instruktorskie oraz jednostki organizacyjne ZHP. Ruchy programowo-metodyczne stanowią dla ich członków formę współdziałania w celach doskonalenia programu i metodyki, wymiany doświadczeń i upowszechniania inicjatyw programowych i metodycznych, realizacji konkretnego zadania, inicjatywy społecznej lub kierunku służby. Należą do nich m.in.:
Aktualne władze ZHP

ZHP w międzynarodowych organizacjach skautowych

Związek Harcerstwa Polskiego jest członkiem:
 • WOSM - Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (World Organisation of Scout Movement) w latach 1922-1949 (członek-założyciel) i ponownie od 1996 roku,
 • WAGGGS - Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) w latach 1928-1950 (członek-założyciel) i ponownie od 1996 roku,,
 • ISGF - Międzynarodowego Bractwa Skautów i Przewodniczek (International Scout and Guide Fellowship),
 • ICCS - Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu (International Catholic Conference of Scouting),
 • ICCG - Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu Żeńskiego (International Catholic Conference of Guiding) od 2000,
 • DESMOS - Międzynarodowego Porozumienia Skautów Prawosławnych (International Link of Orthodox Christian Scouts) od 1996 (członek-założyciel).

Zloty ZHP

Zloty (ang. jamboree) są tradycyjnymi spotkaniami harcerzy i skautów. Na przestrzeni lat Związek Harcerstwa Polskiego zorganizował następujące zloty organizacji:
 • 1924 - I Narodowy Zlot ZHP - Warszawa
 • 1929 - II Zlot Narodowy ZHP - Poznań
 • 1935 - Jubileuszowy Zlot ZHP - Spała
 • 1988 - Zlot ZHP 1988 na Warmii i Mazurach (potocznie nazywany Zlotem Grunwaldzkim)
 • 1991 - Zlot 80-lecia Harcerstwa Polskiego - Pająk k. Częstochowy
 • 1995 - Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego "ZEGRZE '95"
 • 2000 - Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego "GNIEZNO 2000"
 • 2007 - Zlot ZHP "KIELCE 2007" (planowany).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.