Złoże, złoże mineralne – naturalne nagromadzenie kopaliny lub kopalin użytecznych w obrębie skorupy ziemskiej, powstałe w wyniku różnorodnych procesów geologicznych. Istotnym jest fakt, że kopalina występuje w takiej ilości i w takich warunkach, że eksploatacja jest ekonomicznie uzasadniona.
Ze względu na formę występowania wyróżniamy złoża:
 • pokładowe;
 • żyłowe;
 • gniazdowe;
 • soczewkowe;
 • wysadowe;
 • rozsypiskowe.
Ze względu na ilość składników tworzących złoże wyróżniamy złoża:
 • monomineralne;
 • polimineralne, polimetaliczne.
Ze względu na genezę wyróżniamy złoża:
 • magmogeniczne;
 • hipergeniczne;
 • metamorfogeniczne.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.