Złość to reakcja emocjonalna, która pojawia się, gdy zablokowane jest jakieś dążenie, następuje zmiana poczucia kontroli i pojawia się uczucie złości.
Emocje w ogóle, a złość w szczególności, specyficznie zabarwiają obraz postrzeganej rzeczywistości. Dzieki zniekształceniu rzeczywistości emocje przygotowują do działania w sposób korzystny dla osoby, której zachowanie ma być zmodyfikowane przez odczucia.
Złość składa się z trzech elementów: myśli, reakcji fizjologicznej oraz zachowania.

Komponent fizjologiczny złości

Układ współczulny i mięśniowy mobilizują się, przygotowują do ataku. Mięśnie napinają się. Wzrasta ciśnienie krwi i rytm pracy serca. Przestaje pracować układ trawienny. Zostają pobudzone odpowiednie ośrodki w mózgu, a procesy biochemiczne przygotowują wszystkie układy ciała do ataku.

Behawioralny komponent złości

Działanie to z reguły atak, który ma na celu zaprzestanie działania innej osoby, które jest interpretowane jako skierowana negatywnie akcja zaczepna. Przy dobrej socjalizacji atak sprowadza się do zachowań werbalnych, przy słabszej - atak jest fizyczny.

Funkcje złości:

  • komunikacyjna: informacja o naruszeniu granic, praw, terytorium,
  • energetyzująca,
  • zakłócająca emocje,
  • katarktyczna,
  • frustracja – zablokowanie celów,
  • obronna: obrona własnej wartości, ochrona ego
  • wyzbywanie się postaw,
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.