Wyznanie - identyfikacja bądź samoidentyfikacja z danym światopoglądem teistycznym, zasadniczo w ramach istniejącej struktury kościelnej. W ramach jednego wyznania istnieć może więcej niż jedna organizacja wyznaniowa. W ramach np. katolicyzmu istnieją grupy wyznaniowe uznające prymat papieża (np. Kościół rzymskokatolicki, Kościół grekokatolicki) i nie uznajace go (np. Kościół Starokatolicki Mariawitów), niekiedy nazywane odrębnymi wyznaniami.

Największe pod względem liczby wiernych wyznania w Polsce


Kościół lub związek wyznaniowyJednostki kościelneDuchowniWyznawcy
Kościół rzymskokatolicki100252883134312707
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny224300509700
Świadkowie Jehowy1797 - 124294
Kościół greckokatolicki1366582000
Kościół ewangelicko-augsburski (ewangelicy)29218679050
Kościół Starokatolicki Mariawitów372724158
Kościół Polskokatolicki8310221938
Kościół Zielonoświątkowy19333220376

Odnośniki do innych stron:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.