Wywiad jest to jedna z podstawowych metod badawczych w naukach behawioralnych. Wywiad polega na zadawaniu badanym przez ankietera, mniej lub bardziej sformalizowanych pytań. W przypadku, gdy badany odpowiada sam na pytania zawarte w przesłanym mu lub podanym kwestionariuszy, technika ta określana jest jako ankieta.
W socjologii wyróznić można kilka typów wywiadów: Techniki ankiety można z kolei w dalszej mierze podzielić na: ankietę pocztową i ankietę audytoryjną.
Czasami technika wywiadu i ankiety są sobie przeciwstawiane jako odrębne metody badawcze ze wzgledu na relacje z respondentem. W przypadku wywiadu badacz lub ankieter prowadzi bezpośrednią rozmowę z respondentem, natomiast w przypadku ankiety badany sam wypełnia kwestionariusz, bez bezpośredniego kontaktu z badaczem lub ankieterem.
W przypadku ankiety i wywiadów kwestionariuszowych, badacz wykorzystuje zestandaryzowany kwetionariusz, w przypadku wywiadów swobodnych badacz przygotowuje jedynie dyspozycje do wywiadu
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.