Wypalenie zawodowe, syndrom wypalenia zawodowego - występuje gdy praca przestaje dawać satysfakcję, pracownik przestaje się rozwijać zawodowo, czuje się przepracowany i niezadowolony z wykonywanego zajęcia, która niegdyś sprawiało mu przyjemność. Jest to wynik wypalania się czyli stresu wystepującego na skutek przepracowania. Występuje najczęściej w zawodach wymagających intensywnych kontaktów z ludźmi, wśród psychologów, lekarzy, nauczycieli, pielęgniarek i innych.
Wg Christiny Maslach istnieją 3 składniki zawodowego wypalania się:
  1. emocjonalne wyczerpanie -> uczucie pustki i odpływu sił wywołane nadmiernymi wymaganiami psychologicznymi i emocjonalnymi jakie stawiała przez pracownikiem praca (bądź sam stawiał sobie takie nierealistyne wymagania wobec własnych możliwości)
  2. depersonalizacja -> poczucie bezduszności, bezosobowości, cyniczne patrzenie na innych ludzi, obniżenie wrażliwości wobec innych
  3. obniżenie oceny własnych dokonań -> poczucie marnowania czasu i wysiłku na swoim stanowisku pracy.
Osoby, które doznają syndromu wypalenia zawodowego mogły być przedtem pracoholikami.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.