Wykroczenie - czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany. Osobną kategorią prawną jest wykroczenie skarbowe opisane w kodeksie karnym-skarbowym. Odpowiedzialności za wykroczenie odpowiada każdy po ukończeniu 17 roku życia. Karze za wykroczenie podlega również usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo w popełnieniu wykroczenia.

Katalog kar

  • kara nagany,
  • kara grzywny - w wysokości od 20 do 5000 zł, chyba że ustawa stanowi inaczej,
  • kara ograniczenia wolności - w wymiarze jednego miesiąca,
  • kara aresztu - w wymiarze od 5 do 30 dni.

Katalog środków karnych

  • zakaz prowadzenia pojazdów,
  • przepadek przedmiotów,
  • nawiązka,
  • obowiązek naprawienia szkody,
  • podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób,
  • inne środki karne określone ustawą
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.