Wykaz stopnii w hitlerowskich Sztafetach Ochronnych (SS) nawiasach podano odpowiedniki:
Ochotnicy i szeregowcy:
SS-Bewerber (ochotnik).
SS-Mann (szeregowiec).
SS-Sturmmann (st. szeregowiec).
Podoficerowie:
SS-Rottenfuehrer (kapral).
SS-Unterscharfuehrer (st. kapral).
SS-Scharfuehrer (plutonowy).
SS-Oberscharfuehrer (sierżant).
SS-Hauptscharfuehrer (st. sierżant).
SS-Sturmscharfuehrer (sierżant sztabowy).
Chorążowie:
SS-Standartenjunker (chorąży).
Oficerowie:
SS-Untersturmfuehrer (podporucznik).
SS-Obersturmfuehrer (porucznik).
SS-Hauptsturmfuehrer (kapitan).
SS-Sturmbannfuehrer (major).
SS-Obersturmbannfuehrer (podpułkownik).
SS-Standartenfuehrer (pułkownik).
SS-Oberfuehrer (brak odpowiednika).
Generałowie:
SS-Brigadefuehrer (generał brygady).
SS-Gruppenfuehrer (generał dywizji).
SS-Obergruppenfuehrer (generał broni).
SS-Oberstgruppenfuehrer (generał armii).
Heinrich Himmler nosił tytuł Reichsfuehrera SS (czyli dowódcy całej SS, zarówno "zwyczajnej" jak i Waffen-SS oraz innych jej formacji). Stopień ten odpowiadał stopniowi feldmarszałka albo stopniowi marszałka Rzeszy Goeringa Reichsmarschall.


Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.