Są to wybory, w trakcię których obywatele w drodze głosowania wybierają swych przedstawicieli w parlamencie. Zasadnicze znaczenie dla kształtu politycznego parlamentu ma ordynacja wyborcza, a więc zbiór przepisów określający sposób przeliczania głosów na mandaty przedstawicielskie.
W Polsce, gdzie parlament jest dwuizbowy i składa się z Sejmu oraz Senatu wybiera się posłów oraz senatorów. Wybory te odbywają się co cztery lata chyba, że zostaną zarządzone wybory przedterminowe (co przewiduje konstytucja w szczególnych przypadkach).
Przebieg wyborów parlamentarnych w Polsce nadzoruje Państwowa Komisja Wyborcza.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.