Wyżyna Olkuska, inaczej nazywana też Płaskowyżem Ojcowskim lub Płytą Ojcowską jest częścią Wyżyna Krakowsko-Częstochowska|Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
, leżącą od północy pomiędzy obniżeniem Biała Przemsza|Białej Przemszy
i Szreniawy w Bramie Wolbromskiej a Rów Krzeszowicki|Rowem Krzeszowickim
na południu. Wschodnią granicę stanowi Dolina Dłubni, natomiast zachodnia przebiega nieregularnie kuestą między Olkuszem i Trzebinią.
Wyżyna Olkuska jest zbudowana z wapieni jurajskich, z znacznie rozwiniętymi zjawiskami krasowymi. Powierzchnia jest lekko falista i pokryta jest znaczną warstwą lessów z licznymi ostańcami szczególnie w północnej części. Z form krasowych występują na niej liczne jaskinie, a także mogoty, wywierzyska, doliny krasowe - wąwozy i jary, których dnem płyną potoki, a wejścia do nich stanowią szczególnie ukształtowane bramy np. Brama Bolechowicka. Najbardziej znana to Dolina Prądnicka, na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Te, położone w południowej części Wyżyny Olkuskiej, krasowe dolinki o stromych zboczach i przebiegu południkowym nazywane są Dolinkami Podkrakowskimi:
  • Prądnicka
  • Kluczwody
  • Bolechowicka
  • Kobylańska
  • Będkowska
  • Racławki
  • Eliaszówki
  • i inne
Powierzchnia: 818 km²
Wysokość: 400-600 m n.p.m.
Najwyższe wzniesienie na Wyżynie Olkuskiej to ostaniec o nazwie Skałka w pobliżu Jerzmanowic (512 m n.p.m.). Jest to także najwyższe wzniesienie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
Okolicę Doliny Prądnika porastają głównie lasy liściaste z grabami, dębami i lipami. Występują tu również reliktowe lasy górskie (las jaworowy - Ojców i buczyna karpacka).
Główne miasta: Rzeki:
  • Prądnik
  • Racławka po połączeniu ze Szklarką nazywana Rudawką
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.