Wyżyna Kolorado - kraina geograficzna położona w Górach Skalistych w południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych, na terenie stanu Kolorado, Utah, Arizona, Nowy Meksyk.
Na terenie Wyżyny Kolorado pojawiają się utwory prekambryjskie, powstałe w trakcie licznych trangresji morskich, procesów górotwórczych, ruchów uskokowych wraz z towarzyszącymi im wylewami wulkanicznymi prekambryjska tarcza krystaliczna została przykryta osadami paleozoicznymi i mezozoicznymi, pochodzącymi z niszczenia brzeżnych, dźwigających się gór. Jest nieckowatym wypiętrzeniem, tworem młodych, ciągnących się południkowo łańcuchów górskich tworzonych przez Kordyliery.
Liczne rzeki (m.in. Kolorado, San Juan, Green) toczą swe wody w wiekich kanionach, wyżłobionych w potężnych masywach górskich i wyżynach. Przeważa skąpa roślinność pustyń i półpustyń, związana z położeniem w cieniu opadowym.
Przeważa klimat podzwrotnikowy kontynentalny, wybitnie suchy.
Niewielkie ośrodki wydobycia bogatych złóż uranu, molibdenu i wanadu.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.