Wyżyna Brazylijska - rozległa wyżyna we wschodniej części Ameryce Południowej, głównie na terytorium Brazylii. Położona między wybrzeżem Oceanu Atlantyckiego a nizinami La Platy i Amazonki.
Zbudowana jest ze starych utworów prekambryjskich, pokrytych osadami paleozoicznymi i mezozoicznymi oraz poprzecinanych skałami wylewnymi. Średnia wysokość wyżyny wynosi 600-800 m n.p.m., wyżej wznoszą się zrębowe pasma górskie tzw. serras, z najwyższym szczytem Pico de Bandeira - 2890 m n.p.m. Pocięta jest głębokimi dolinami rzek: Parany, Amazonki i Sao Francisco oraz ich dopływów. Liczne sztuczne zbiorniki wodne i elektrownie wodne (głównie w dorzeczu Parany).
Na Wyżynie Brazylijskiej znajdują się bogate złoża surowców mineralnych - rudy żelaza, niobu, toru, cyny i chromu, a także diamenty i boksyty. Dzięki tym złożom rozwinął się największy brazylijski region górniczy stanu Minas Gerais .
Na czerwonych i laterytowych glebach wyżyny uprawia się rośliny plantacyjne, m.in. kawę.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.