Wschodnia - rzeka w południowo-wschodniej Polsce. Płynie osią Niecki Połanieckiej na terenie województwa świętokrzyskiego. Prawobrzeżny dopływ Czarnej.
Długość: 48,5 km
Powierzchnia dorzecza: 630,3 km2
Szerokość koryta: 1 - 18 m
Głębokość koryta: 0,3 - 2,5 m
Dno: piaszczyste, muliste (w bystrzach żwirowo-kamieniste)
Źródła Wschodniej leżą na Pogórzu Szydłowskim. Jedno z nich znajduje się w Zreczach koło Chmielnika, drugie pod Drugnią. Rzeka rozcina płaską Nieckę Połaniecką i tuż przed Połańcem wpada do Czarnej.
Wschodnia płynie doliną, której szerokość waha się od 0,6 do 1,5 km. Przepływa przez teren sześciu gmin województwa świętokrzyskiego: Chmielnik, Szydłów, Tuczępy, Oleśnica, Łubnice, Połaniec. W pobliżu wsi Sydzyna zlokalizowana jest śluza, co sprawia, że rzeka spowalnia swój nurt i koryto osiąga szerokość 7-10 metrów. Aż do wsi Wilkowa płynie malowniczymi zakolami. W dalszym biegu Wschodnia zasila stawy o łącznej powierzchni ok. 100 ha. Przy ujściu do Czarnej zlokalizowany jest zbiornik retencyjny o powierzchni 2,6 ha. Wschodnia wpada do Czarnej dwoma kanałami: kanałem ulgi i kanałem młyńskim.
Dolinę Wschodniej porastają głównie łąki i pastwiska oraz niewielkie skupiska leśne, najczęściej lasy łęgowe, czasem dochodzą do niej lasy sosnowe. Rzeka jest znacznie zanieczyszczona. Pod względem stężenia azotanów, fosforu, zawiesiny i zasolenia do 2001 roku wody mieściły się w II klasie czystości, potem w III klasie, od tego czasu są pozaklasowe w klasyfikacji ogólnej, jak również pod względem bakteriologicznym. Stan czystości wód Wschodniej pozwala na ich częściowe wykorzystanie w celach gospodarczych i rekreacyjnych.
Wody rzeki Wschodniej zamieszkuje ok. 12 gatunków ryb. Dominuje płoć, okoń, szczupak i kiełb.
Każdego roku na wiosnę Wschodnia przekracza poziom alarmowy i podtapia okoliczne łąki i pola, użyźniając je. Jednak przy większej fali powodziowej rzeka zagraża zabudowaniom gospodarskim, czyniąc znaczne szkody. Średnie wahania poziomu wody w rzece wynoszą od 1 do 1,5 m.
Dopływy Wschodniej:
  • L Radna
  • P Sanica
  • Potok od Nizin
  • Potok Koniemłocki
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.