Wojskowe Służby Informacyjne - (WSI) - Struktura Wywiadu i Kontrwywiadu wojskowego, podlegająca pod Ministerstwo Obrony Narodowej formalnie będąca częścią Wojska Polskiego.

Utworzenie nowych struktur wywiadu i kontrwywiadu wojskowego w Polsce

Utworzone w 1990 roku Wojskowe Służby Informacyjne powstały z rozwiązanego wywiadu wojskowego PRL-u : Zarządu II Sztabu Generalnego (wcześniej - Oddział II Sztabu Generalnego LWP) oraz kontrwywiadu wojskowego wchodzącego w struktury Wojskowej Służby Wewnętrznej.
Z powodu zmiany politycznej, która nastapiła w Polsce po roku 1989, konieczna także była transformacja struktur wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, jak i cywilnych agencji wywiadowczych.

Nowe zadania

Dotychczasowe zadania wywiadu i kontrwywiadu wojskowego PRL-u skupiały się głównie na działaniach przeciwko krajom NATO.
Nowe zadania wojskowych służb specjalnych WSI, polegają m.in. na: dostarczeniu władzom rządzącym informacji o charakterze wojskowo-militarnym, ochronie Wojska Polskiego przed obcą agenturą wywiadowczą, wojskową jak i cywilną, ochronie tajemicy państwowej w zakresie obronności. Po wejściu Polski do NATO powstała potrzeba współpracy polskich służb specjalnych wojskowych i cywilnych z służbami specjalnymi krajów zachodnich - NATO.
Istnieją doniesienia prasowe, że służby wywiadu i kontrwywiadu wojskowego - WSI, wykorzystywane są też do innych celów - np. prowadzenia nieformalnych negocjacji co do sprzedaży broni.

Organizacja WSI

 • Zarząd Wywiadu
 • Zarząd Kontrwywiadu
  • Biuro Studiów i Analiz
  • Biuro Ataszatów Wojskowych
 • Ośrodek Szkolenia Wojskowych Służb Informacyjnych, oraz pion bieżącej obsługi finansowo-technicznej.

Dotychczasowi szefowie Wojskowych Służb Informacyjnych

 • kontradm. Czesław Wawrzyniak - 30 września 1991 - luty 1992
 • gen.bryg. Jan Sobolewski - 2 kwietnia 1992 - 1 lipca 1992
 • gen.bryg. Bolesław Izydorczyk - 1 lipca 1992 - 23 lutego1994
 • gen. Konstanty Malejczyk - 23 lutego 1994 - 26 marca 1996
 • kmdr Kazimierz Głowacki - 26 marca 1996 - 21 grudnia 1997
 • płk. Tadeusz Rusak - 21 grudnia 1997 - 25 października 2001
 • gen. Marek Dukaczewski 6 listopada 2001 -
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.