1. Określenie ogółu sił zbrojnych danego państwa. Armia może być:
  • z poboru - bazująca na powszechnym obowiązku odbywania służby wojskowej przez obywateli, głównie mężczyzn (w Izraelu również kobiety są objęte poborem);
  • zawodowa - żołnierze dobrowolnie zgadzają się na służbę na określony okres czasu w zamian za wynagrodzenie. Takie rozwiązanie stosują m.in. Wielka Brytania, Francja, USA;
  • ochotnicza;
  • najemna.
Armie utrzymywane są w celu realizowania polityki międzynarodowej - w szczególności przeciwdziałania zagrożeniu oraz wywierania presji na zewnątrz.
2. W znaczeniu węższym - określenie wojsk lądowych danego państwa, bez lotnictwa i marynarki wojennej (armia w tym znaczeniu może obejmować także lotnictwo wojsk lądowych).
3. Jednostka organizacyjna wojska - związek operacyjny, składający się z kilku dywizji i innych związków taktycznych.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.