Wojny Rzymian z Germanami rozpoczęły się w I w. p.n.e. i toczyły się aż do końca cesarstwa zachodniego (V w. n.e.), choć do pierwszych walk z Germanami doszło już pod koniec II w. p.n.e. podczas najazdu Cymbrów i Teutonów na Galię. W pierwszych czterech wiekach tego okresu wielokrotnie dochodziło do kampanii przeciwko licznym plemionom germańskim nad Renem, Dunajem oraz w głębi terytorium dzisiejszych Niemiec.
Początkowo Rzymianie osiągnęli szereg sukcesów, ale klęska w bitwie w Lesie Teutoburskim w 9 r. n.e. położyła kres ich ekspansji na północy kontynentu. W późniejszych latach wielokrotnie dochodziło do najazdów plemion germańskich na prowincje rzymskie nad Renem i Dunajem.
W IV w. Germanie zaczęli osiedlać się na ziemiach cesarstwa. W 410 germańscy Wizygoci prowadzeni przez Alaryka złupili Rzym po raz pierwszy, następnie w 455 Wandale pod wodzą Genzeryka po raz drugi. W 476 inny Germanin – Odoaker – obalił ostatniego cesarza cesarstwa zachodniego Romulusa Augustulusa.

Najważniejsze wydarzenia walk Rzymu z Germanami

 • 29 p.n.e. – bitwa pod Adamklissą (zwyciężyli Rzymianie pod wodzą Krassusa)
 • 15 p.n.e. – bitwa nad Dunajem (zwycięstwo Rzymian pod wodzą Tyberiusza i Nerona nad Celtogermanami)
 • 12-9 p.n.e. – wojna panońska
 • 11 p.n.e. – bitwa pod Aliso (Rzymianie pod wodzą Drussusa pokonali Cherusków)
 • 5 n.e. – bitwa nad Łabą (Rzymianie pod wodzą Tyberiusza pobili Longobardów)
 • 9 n.e. – klęska Rzymian w Lesie Teutoburskim
 • 14-16 n.e. – wojna z Germanami
 • 14 n.e. – masakra plemienia Marsów w Tanfannie
 • 15 n.e. – bitwa nad Ederą (Rzymianie pod wodzą Germanika zwyciężyli Chattów dowodzonych przez Arpo)
 • 16 n.e. – bitwa pod Idistavio (zwycięstwo Rzymian pod wodzą Germanika nad Germanami dowodzonymi przez Arminiusza)
 • 28 n.e. – powstanie Fryzów
  • oblężenie Flevum
  • bitwa pod Hain (Fryzowie pobili Rzymian, którzy stracili 900 zabitych)
 • 39 n.e. – kampania przeciwko Chattom
 • 41 – kampania przeciwko Chaukom
 • 46 – powstanie Chauków
 • 47 – kampanie przeciwko Fryzom
 • 83 – wojna z Chattami
 • 86 – wojna panońska
 • 89 – walki z Markomanami
 • 92 – kampania w Panonii
 • 166-174 – pierwsza wojna z Markomanami
 • 169 – kampanie przeciw Chattom
 • 177-180 – druga wojna z Markomanami
 • 213 – kampania przeciwko Alamanom
 • 236 – kampania przeciwko Alamanom
 • 245 – kampania nad Dunajem
 • 250 – bitwa pod Beroją (pierwsza wojna z Gotami)
 • 251 – bitwa pod Abrittus (druga wojna z Gotami, śmierć cesarza Decjusza)
 • 259 – bitwa pod Mediolanem
 • 268 – bitwa nad jeziorem Garda (klęska Gotów z Rzymianami cesarza Galiena)
 • 269 – bitwa pod Niszem
 • 270 – bitwa pod Piacenzą
 • 271 – bitwa pod Fanum Fortunae
 • 285 – kampania germańska
 • 289 – kampanie przeciw Alamanom
 • 290 – kampania naddunajska
 • 298 – bitwa pod Vindonissą
 • 324 – bitwa pod Chrysopolis (Goci wspierający cesarza Licyniusza ponieśli klęskę w starciu z wojskami Konstantyna)
 • 332 – bitwa pod Marcianopolis
 • 354 – kampania przeciw Alamanom
 • 357 – kampania naddunajska
 • 361 – bitwa pod Sanctio (zwycięstwo Alamanów nad Rzymianami)
 • 363 – bitwa pod Divodorum
 • 366 – bitwa pod Scarponną
 • 366 – bitwa z Germanami na Polach Katalaunijskich (zwycięstwo Rzymian nad Alamanami – 6 tysięcy zabitych)
 • 367-369 – wojna z Gotami
 • 371 – kampania przeciw Alamanom
 • 377 – bitwa pod Marcianopolis (zwycięstwo Gotów nad wojskami rzymskimi Lupicyniusa)
 • 378 – bitwa pod Adrianopolem (klęska armii rzymskiej, zginął cesarz Walens)
 • 403 – bitwa pod Weroną (zwycięstwo nad Gotami)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.