W XIII wieku p.n.e. nastąpił upadek państwa hetyckiego i koniec hegemonii Egiptu. Na ziemiach kananejskich osiedliły się grupy ludności semickiej.
Początkowo Izraelici walczyli z Filistynami (za panowania króla Saula), zostali jednak przez nich pokonani.
Po rozpadzie Izraela na królestwa Judy i Izraela kraj stał się celem najazdów państw sąsiednich. Ok. 750 p.n.e. nastąpił najazd królów asyryjskich na Izrael. W 587 p.n.e. Juda stała się celem najazdu króla Babilonii Nabuchodonozora II. Po klęsce Izraelici znaleźli się na wygnaniu w Babilonii, z którego powrócili po 50 latach. W 525 p.n.e. Palestyna dostała się w ręce Persów i stała się prowincją Jehud. Zajęta w IV w. p.n.e. przez Aleksandra Macedońskiego znalazła się następnie pod panowaniem ptolemejskiego Egiptu w wyniku wojen diadochów.

Ważniejsze bitwy Izraelitów

 • około 1230 p.n.e.
  • szturm Jerycha
  • bitwa pod Ai (Izraelici pod wodzą Jozuego zwyciężają Kananejczyków)
  • oblężenie Gibeonu
  • bitwa pod Merom
 • 1200-1020 p.n.e. – bitwa pod Kischon (Izraelici pod wodzą Deboraha zwyciężają Kananejczyków pod wodzą Sisery (poniósł smierć)
 • 1100 p.n.e. – bitwa pod Jogboha
 • 1012 p.n.e.
  • bitwa pod Bet-Kar (zwycięstwo Izraelitów nad Filistyńczykami)
  • bitwa pod Jabesh-Gilead
  • bitwa w dolinie Ela
 • 1004 p.n.e. – bitwa pod Gilboą
 • 1000 p.n.e.
  • oblężenie Jerozolimy
  • bitwy pod Bal-Parazim i w lesie Bechaim
 • 970 p.n.e. – bitwa pod Metheg-Amma (zwycięstwo Izraela nad Filistyńczykami)
 • 965 p.n.e. – bitwa pod Kikar (zwycięstwo Izraela nad Edomitami)
 • 960 p.n.e. – bitwa pod Helam (zwycięstwo Izraela nad Aramejczykami)
 • 853 p.n.e.
 • 851 p.n.e. – bitwa pod Ramot-Gilead
 • 732 p.n.e. – kampania palestyńska (Asyryjczycy podbili Syrię i Izrael)
 • 721 p.n.e. – oblężenie Samarii przez Asyryjczyków
 • 587 p.n.e. – oblężenie Jerozolimy przez Babilończyków
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.