Wojna w Europie

W okupowanych krajach

 • 1 sierpnia - wybuchło powstanie warszawskie.
 • 17 sierpnia - rozpoczęło się powstanie paryskie.
 • 2 października - skapitulowały oddziały AK walczące w Warszawie. Zakończyło się powstanie warszawskie.
 • 20 października - wojska sowieckie i jugosłowiańscy partyzanci wkroczyli do Belgradu.

Na froncie wschodnim

 • 4 stycznia - Armia Czerwona przekroczyła granicę polsko-radziecką z 1939 roku w okolicach Sarn.
 • 27 stycznia - Leningrad został uwolniony z trwającej 900 dni niemieckiej blokady.
 • 8 kwietnia - wojska radzieckie uderzyły na Krym.
 • 8 maja - wojska radzieckie zdobyły Sewastopol.
 • 21 czerwca - na Białorusi wojska radzieckie rozpoczęły operację "Bagration".
 • 13 lipca - Armia Czerwona zajęła Wilno.
 • 23 sierpnia - Rumunia przeszła na stronę sprzymierzonych. Narodowe powstanie antyfaszystowskie obaliło dyktaturę premiera Jona Antonescu.
 • 20 października - wojska radzieckie i jugosłowiańscy partyzanci wkraczyli do Belgradu.

Na froncie włoskim

 • 3 stycznia - we Włoszech rozpoczęły się walki na Linii Gustawa.
 • 17 stycznia - rozpoczęła się pierwsza bitwa o Monte Cassino.
 • 22 stycznia - Amerykanie lądowali pod Anzio.
 • 15 lutego - rozpoczęła się druga bitwa o Monte Cassino.
 • 15 marca - rozpoczęła się trzecia bitwa o Monte Cassino.
 • 11 maja - wojska sprzymierzonych (w tym Drugi Korpus Polski) przełamały obronę niemiecką pod Monte Cassino (czwarta bitwa o Monte Cassino).
 • 18 maja - zostaje zdobyty klasztor Monte Cassino przez żołnierzy 2 Korpusu Polskiego.
 • 19 maja - Niemcy wycofują się na linię Hitlera.
 • 4 czerwca - wojska amerykańskie wkraczyły do Rzymu.

Na froncie zachodnim

 • 6 czerwca - rozpoczyna się desant na Normandię (operacja Overlord).
 • 9 lipca - wojska brytyjskie zdobyły Caen w Normandii. Zakończyło to operację desantową aliantów w Europie o kryptonimie Overlord.
 • 7 sierpnia - rozpoczęła się bitwa pod Falaise (operacja Totalize).
 • 15 sierpnia - wojska amerykańskie i francuskie wylądowały w Prowansji.
 • 25 sierpnia - został wyzwolony Paryż.
 • 17 września - rozpoczęła się operacja Market-Garden.
 • 21 września - Polscy spadochroniarze wylądowali w Holandii między Arnhem i Nijmegen.
 • 21 października - Amerykanie zajęli Akwizgran.
 • 29 października - wojska polskie zajęły Bredę.
 • 23 listopada - wojska francuskie zajęły Strasburg.
 • 16 grudnia - rozpoczęła się ostatnia ofensywa niemiecka w Ardenach.

W Rzeszy

 • 4 stycznia - w Niemczech została ogłoszono mobilizację dzieci w wieku szkolnym do prac "przydatnych w wysiłku wojennym".
 • 12 lutego - Adolf Hitler wydał rozkaz zdjęcia ze stanowiska szefa Abwehry admirała Canarisa. Abwehra zostaje wydzielona ze struktur Oberkommando der Wehrmacht (Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu) i podporządkowana Głównemu Urzędowi Bezpieczeństwa Rzeszy.
 • 22/23 marca - ze Stalagu III na Dolnym Śląsku uciekła grupa alianckich oficerów.
 • 13 czerwca - Niemcy dokonali pierwszego wystrzelenia pocisku V-1 na Anglię.
 • 20 lipca - o godz. 12.42 w głównej kwaterze fuhrera na terenie Prus Wschodnich, zwanej "wilczym szańcem" został dokonany zamach na Hitlera. Bombę przemycił do baraku odpraw hrabia Stauffenberg.
 • 7 sierpnia - ośmiu uczestników spisku przeciwko Hitlerowi zostało osądzonych przez Trybunał Ludowy w Berlinie Wyroki śmierci zostały wykonane tego samego dnia.
 • 25 września - Hitler podpisał dekret o utworzeniu formacji Volkssturmu.
 • 14 października - w Herrlingen koło Ulm feldmarszałek Erwin Rommel, jeden z uczestników spisku przeciwko Hitlerowi, popełnił samobójstwo.

W Anglii

<<< Wojna w Europie - rok 1943 II wojna światowa Wojna w Europie - rok 1945 >>>

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.