Wojna austriacko-szwajcarska (1460 rok).
Dążący niestrudzenie do podporządkwania sobie Związku Szwajcarskiego austriaccy Habsburgowie nakłonili swego krewniaka, cesarza Fryderyka III (pochodzącego jednak z rywalizującej z austriackimi Habsburgami linii rodu) do poparcia ich starań. Cesarz postanowił przychylić się do ich próśb i doprowadzić do podziału Związku. Jednak jego członkowie wykazali się wzajemną lojalnością i na cesarskie groźby (nie poparte atakiem) odpowiedzieli ofensywą, w wyniku której zajęli Frauenfeld i wyparli Austriaków z kantonu Turgowia. W 1461 zawarto pokój w Konstancji, na mocy którego austriackim Habsburgom pozostało już tylko kilka twierdz na południe od Renu.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.