Wojna Spartan z Persami (400 p.n.e.-387 p.n.e.) toczyła się krótko po zakończeniu drugiej wojny peloponeskiej.
Po zakończeniu wojny ze Spartą w 50 lat później Persja ponownie wystąpiła zbrojnie przeciwko Grekom.

Ważniejsze wydarzenia wojny Spartan z Persami

  • 396 p.n.e. - bitwa pod Daskyleion
  • 395 p.n.e. - bitwa pod Sardes
  • 395 p.n.e. - druga bitwa pod Daskyleion (400 Persów pod wodzą Farnabazosa zwyciężyło oddział 700 Greków - 100 zabitych)
  • 395 p.n.e. - zdobycie Kaue
  • 394 p.n.e. - bitwa morska pod Knidos
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.