Wojna koryncka miała miejsce w latach 395-387 p.n.e
Po zakończeniu drugiej wojny peloponeskiej przeciwko Sparcie zwróciły sie zbrojnie Ateny, Teby, Korynt i liczne państwa greckie. Doszło do licznych walk pomiędzy zwaśnionymi stronami. Z wojny tej zwanej koryncką zwyciesko wyszła Sparta, która zawdzięczała zwyciestwo wsparciu perskiemu. Spartanie w zamian za pomoc oddali Persom miasta greckie w Azji Mniejszej.
Początkowy sukces Spartan nie trwał jednak długo. Już wkrótce w kolejnej wojnie niezwyciężeni Spartanie zostaną pokonani przez Tebańczyków w bitwie pod Leuktrami (371 p.n.e). To wydarzenie zapoczatkuje upadek potęgi Spartan w Grecji.
Ważniejsze wydarzenia wojny korynckiej
  • 395 p.n.e. Bitwa pod Naryksem (Bejoci pod wodzą Ismeniasa -500 zabitych zwyciężają Spartan pod wodzą Alkistenesa - 1000 zabitych)
  • 394 p.n.e. Bitwy pod Nartakionem, Nemeą i Koroneją
  • 392 p.n.e. Bitwa pod Koryntem (Peloponezyjczycy pod wodzą Praksitasa zwyciężają Koryntczyków i Ateńczyków pod wodzą Ifikratesa)
  • 392 p.n.e. Bitwa pod Sikion
  • 391 p.n.e. Bitwa pod Lechaion (zwycięstwo Ateńczyków Ifikratesa nad 600 Spartanami -250 zabitych)
  • 388 p.n.e. Bitwa pod Kremaste
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.