Do wojny Bizantyjczyków z Ostrogotami doszło w latach 535-562. Jednym z głównych powodów wojny było zamordowanie sprawującej władzę w Italii córki Teodoryka Amalasunty przez jej kuzyna Teodahada. Zbrodnia popełniona na Amalusancie stanowiła dla bizantyjskiego cesarza Justyniana okazję do likwidacji władzy Ostrogotów w Italii. Na wiadomość o tym Goci obwołali królem świetnego wojownika Witigisa.
W roku 538 Witigis obległ Rzym, a wraz z podległymi mu Burgundami zdobył Mediolan dokonując w mieście masakry mieszkańców. Następnie Goci zdobyli Rawennę. W roku 541 młody Totila stanął na czele powstania Gotów i zdobył Benewent i Neapol. Widząc zagrożenie Justynian odwołał Belizariusza z frontu perskiego i powierzył mu obronę Italii. Nie zapobigło to jednak zdobyciu Rzymu przez wojska Totili w 546 roku. W następnych latach operacje wojenne toczyły się głównie w południowej Italii. Wszelkie jednak próby kontrofensywy Belizariusza (do roku 549) kończyły się niepowodzeniem ze względu na niesubordynację i zły stan wojsk.
Nowym wodzem wyznaczonym do obrony Italii był eunuch Narses jeden z najzdolniejszych współpracowników Justyniana. Narses na czele 30 000 ludzi rozbił armię Gotów pod Busta Gallorum w roku 552. W bitwie smierć poniósł Totila ugodzony włócznią przez wodza Gepidów Asbada. Następnie walki przeniosły się do Kampanii. Na czele Gotów stanął Teja, który poniósł rychło śmierć w bitwie pod Cumae w roku 552. Dwa lata później Narses rozbił ostatecznie wojska Gotów pod Kapuą.
Walki trwały jeszcze kilka lat, ale ograniczały się głównie do zdobywania twierdz będących w posiadaniu niedobitków armii Gotów. Ostatnim miastem w rękach Gotów była Werona, która padła dopiero w 562 roku. Longobardowie Alboina, którzy wspierali Bizantyjczyków w podboju Italii sześć lat później wkroczyli do niej i ją podbili.
Wojna z Ostrogotami 535-562
 • 535 Oblężenie Panormus
 • 535 Bitwa pod Splitem
 • 536 Oblężenie Neapolu
 • 537 Bitwa pod Perugią
 • 537 Bitwa pod Skardo
 • 537 Bitwa pod Nornia
 • 538 Oblęzenie Rzymu
 • 538 Bitwa pod Ticinum
 • 538 Bitwa pod Ankoną
 • 539 Oblężenie Mediolanu
 • 539 Bitwa pod Dertoną
 • 540 Bitwa pod Tarusium
 • 541 Bitwa pod Farentią
 • 542 Bitwa pod Mucellis
 • 544 Masakra w Tibur
 • 545 Bitwa pod Bolonią (Bononia)
 • 546 Oblęzenie Piacenzy
 • 547 Masakra w Spoletium
 • 547 Szturm Rzymu
 • 547 Bitwa pod Kapuą
 • 547 Bitwa pod Brundisium
 • 549 Masakra w Mikuron
 • 549 Bitwa pod Lauretą
 • 549 Oblężenie Rzymu
 • 550 Szturm Regium
 • 551 Bitwa morska pod Sena Gallica (ob.Sanigaglia -zwycięstwo floty bizantyńskiej pod wodzą Narsesa nad siłami morskimi Gotów)
 • 551 Bitwa pod Caranalis
 • 552 Bitwa pod Busta Gallorum
 • 552 Bitwa pod Mons Lactarius
 • 554 Bitwa pod Kapuą
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.