Województwo lubelskie jest jednym z 16 województw; jednostką podziału administracyjnego Polski.

Geografia

To województwo jest położone we wschodniej części Polski i graniczy z Ukrainą i Białorusią, a także z województwami : Krainy geograficzne: Wyżyna Lubelska, Kotlina Sandomierska.
Siedzibą władz wojewódzkich jest Lublin.
Województwo lubelskie:
 • Zajmuje 8% powierzchni Polski, 3 miejsce w kraju pod względem powierzchni.
 • 213 gmin, 3645 sołectw i 4206 wsi
Powiaty ziemskie (20): Powiaty grodzkie (4):

Największe miasta

Największe miasta w województwie lubelskim :

Zasoby surowców mineralnych

Przemysł

Ochrona środowiska

Na terenie województwa lubelskiego znajdują się:
 1. Poleski Park Narodowy,
 2. Roztoczański Park Narodowy,
oraz
 1. Chełmski Park Krajobrazowy,
 2. Kazimierski Park Krajobrazowy,
 3. Kozłowiecki Park Krajobrazowy,
 4. Krasnobrodzki Park Krajobrazowy,
 5. Krzczonowski Park Krajobrazowy,
 6. Park Krajobrazowy "Lasy Janowskie",
 7. Nadwieprzański Park Krajobrazowy,
 8. Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu",
 9. Park Krajobrazowy "Pojezierze Łęczyńskie",
 10. Południoworoztoczański Park Krajobrazowy,
 11. Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej,
 12. Poleski Park Krajobrazowy,
 13. Skierbieszowski Park Krajobrazowy,
 14. Sobiborski Park Krajobrazowy,
 15. Strzelecki Park Krajobrazowy,
 16. Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy,
 17. Wrzelowiecki Park Krajobrazowy
a także 17 obszarów chronionego krajobrazu i kilkadziesiąt rezerwatów.

Kultura

Nauka i oświata

Wyższe uczelnie koncentrują się głównie w Lublinie.
Wyższe uczelnie:
 • Lublin:
  • Akademia Medyczna (http://www.am.lublin.pl/ ),
  • Akademia Rolnicza (http://www.ar.lublin.pl/ ),
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski (http://www.kul.lublin.pl/ ),
  • Lubelska Szkoła Biznesu (http://www.lbs.pl/ ),
  • Politechnika Lubelska (http://www.pol.lublin.pl/ ),
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (http://www.umcs.lublin.pl/ ),
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (http://www.wsei.lublin.pl/ ),
  • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie (http://www.wsns.lublin.pl/ ),
  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (http://www.wspa.lublin.pl/ ),
  • Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie (http://www.wssp.edu.pl/ ).
 • Biała Podlaska:
  • AWF w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej (http://www.awf-bp.edu.pl/),
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej (http://www.pwsz.bialapodlaska.pl/),
  • Filia UMCS przy Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów (http://www.pfwt.com.pl/),
  • Filia Politechniki Radomskiej, Wydział Transportu.

Turystyka i wypoczynek

Historia

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.