Województwo białostockie

1918-1939

Województwo_białostockie -
Województwo białostockie w okresie II Rzeczpospolitej o powierzchni ok. 32.400 km² (3 miejsce) i ludności 1.643.900 mieszkańców obejmowało obszar obecnego województwa podlaskiego oraz położonego obecnie na Białorusi obwodu grodzieńskiego. Białostockie graniczyło od wschodu z wileńskim i poleskim, od południa z lubelskim, od zachodu z warszawskim, oraz od północnego zachodu z Niemcami (Prusy Wschodnie) i od północnego wschodu z Litwą.

1946-1975

Województwo białostockie w latach 1946-1975 obejmowało obszar obecnego województwa podlaskiego oraz fragment warmińsko-mazurskiego. Powierzchnia województwa wynosiła do 1950 r. 23.201 km², później zmniejszona została do 23.153 km². Ludność białostockiego wyniosła: w 1946 r. ok. 941.000, a w 1970 ok. 1.176.000 mieszkańców. Według podziału z 1967 r. podzielone było na 19 powiatów ziemskich i 1 grodzki (Białystok). Siedzibami powiatów ziemskich były: Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Dąbrowa Białostocka, Ełk, Gołdap, Grajewo, Hajnówka, Kolno, Łapy, Łomża, Mońki, Olecko, Sejny, Siemiatycze, Sokółka, Suwałki, Wysokie Mazowieckie i Zambrów. Graniczyło z województwami: od zachodu z olsztyńskim, od południowego zachodu z warszawskim oraz od południa z lubelskim, a także od północy i wschodu z ZSRR.

1975-1999

Obszar województwa białostockiego podzielono w 1975 r. pomiędzy 3 mniejsze województwa: białostockie, łomżyńskie i suwalskie. Obszar województwa wynosił 10.055 km² (4 miejsce), a jego ludność w 1994 r. ok. 700.000 mieszkańców. Podzielone było na 20 miast i 50 gmin. Graniczyło z 4 województwami: olsztyńskim, suwalskim, siedleckim i bialskopodlaskim oraz do 1991 r. z ZSRR (Białoruską SRR), później z niepodległą Białorusią. W 1999 r. z gmin białostockiego utworzono następujące powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, siemiatycki oraz wschodni fragment monieckiego i powiat grodzki Białystok.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.