Województwo łódzkie jest jednym z 16 województw Polski, położonym w centralnej części kraju - geometryczny środek Polski znajduje się we wsi Piątek w powiecie łęczyckim.
Województwo łódzkie graniczy z województwami: Liczba szkół wyższych: 24
Liczba miast: 42
Liczba gmin: 177
Podział administracyjny: 21 powiatów, 3 miasta na prawach powiatu.
Pod względem fizycznogeograficznym przeważającą część województwa zajmuje Wyżyna Łódzka (inne nazwy: Wysoczyzna Łódzka, Garb Łódzki), ograniczona od zachodu doliną Warty, od wschodu doliną Pilicy, od północy Pradoliną Warszawsko-Berlińską, zaś od południa łącząca się ze strefą wyżyn Polski (Wzgórza Radomszczańskie).
Geologia, surowce mineralne
  • węgiel brunatny - Bełchatów (największa kopalnia w Europie),
  • surowce skalne (wapienie, margle, piaski, żwiry, iły...),
  • wody mineralne.
Przemysł
Największe ośrodki: Największe przediębiorstwa przemysłowe (wg przychodów ogółem):
  • Elektrownia Bełchatów w Rogowcu
  • Zakład Energetyczny Łódź - Teren SA
  • Zespół Elektrociepłowni w Łodzi SA
  • Łódzki Zakład Energetyczny SA
Powiaty: Miasta na prawach powiatu: Inne większe ośrodki: Zanieczyszczenie i ochrona środowiska
Nauka i oświata
Wyższe uczelnie (24) koncentrują się w Łodzi, z oddziałami filialnymi w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.