Wody powierzchniowe - są to wody występujące na powierzchni terenu, łatwe do bezpośredniego ujęcia (czerpania).
Wody te dzielimy na:
  • słone (morza i oceany)
  • słodkie (wody wśród lądowe)
Wody słodkie dzielimy na:
  • płynące (rzeki, strumienia, potoki, strumyki)
  • wody stojące (jeziora stawy i sztuczne jeziora czyli zbiorniki)
Określenie wody stojącej nie jest ścisłe, ponieważ w rzeczywistości w wielu wypadkach istnieje ruch wody.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.