Woda opadowa to woda która dostaje się na ziemię w postaci opadów atmosferycznych (deszczu, śniegu, gradu).
Skład wód opadowych zależy od czystości atmosfery, z którą stykają się podczas opadania; charakteryzują się dużą zawartością gazów (tlen, azot, dwutlenek węgla), która wynosi 25cm3/dm3 wody. Wody opadowe bogate są w związki nieorganiczne: siarczany, chlorki i azotany, także nierozpuszczone sole wapnia, magnezu. Zawierają sadze, pyłki roślinne, pyły przemysłowe, mikroorganizmy. Ze względu na zawartość nierozpuszczonego dwutlenku węgla pH wody wynosi około 6 (odczyn kwaśny).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.