Wody artezyjskie - wody podziemne (głębinowe) występujące w warstwach wodonośnych pod skałami nieprzepuszczalnymi, pod ciśnieniem hydrostatycznym. Odpowiednie warunki do wytworzenia ciśnienia hydrostatycznego występują najczęściej na obszarach o nieckowatym układzie warstw skalnych.
Nazwa "artezyjskie" pochodzi od krainy geograficznej Artois (Francja). Odwiert w nadległych warstwach skalnych powodu podniesienie słupa wody ponad powierzchnię ziemi. Wody o niższym ciśnieniu hydrostatycznym, w przypadku których słup wody w odwiercie nie sięga powierzchni ziemi to wody subartezyjskie.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.