Wina - w teorii prawa - określony psychicznie stosunek sprawcy do popełnionego czynu.
Rodzaje win:
  • umyślna
    • w zamiarze bezpośrednim
    • w zamiarze ewentualnym
  • nieumyślna
    • lekkomyślność
    • niedbalstwo
Obecnie obowiązujący Kodeks karny posługuje się pojęciem winy normatywnej. Winą w prawie karnym jest ocena zachowania sprawcy, a przedmiotem oceny stan psychiczny. Jest to zatem zarzut kierowany do sprawcy przestępstwa, że zachował się w określony sposób (popełnił przestępstwo), choć mógł zachować się inaczej (nie popełniać go - np. nie zabijać innego człowieka, tylko dlatego, że chciał od niego pieniędzy).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.