Willard Van Orman Quine (ur. 25 czerwca 1908, zm. 25 grudnia 2000) - jeden z najwybitniejszych amerykańskich filozofów XX wieku. Zajmował się logiką, filozofią analityczną oraz ontologią.
W "Dwóch dogmatach empiryzmu" Quine przedstawił swój pogląd zwany holizmem. Wyszedł on od problemu rozróżnienia zdań analitycznych i syntetycznych i po dłuższej analizie doszedł do wniosku, że taki podział jest przyjęty dogmatycznie. Drugim dogmatem jest redukcjonizm, czyli próba sprowadzenia każdego sensownego wyrażenia do doświadczenia. Aby zapobiec tym dogmatom Quine proponuje holizm. Uważa on, że nasze wypowiedzi są konfrontowane z doświadczeniem nie jako pojedyncze zdania, lecz jako zbiór wypowiedzi. Zatem język i doświadczenie współtworzą naukę jako całość. Teoria to pewnego rodzaju scieć, która swoją zewnętrzną stroną graniczy z doświadczeniem, w centrum natomiast znajdują się prawa logiki. Zmiana wartości prawdziwościowej jednego zdania pociąga za sobą zmiany innych zdań.
Ciekawym problemem w filozofii Quine'a jest kwestia przekładu. Stawia on tezę o niezdeterminowaniu przekładu, która traktuje język jako teorię, która cechuje się niedostatecznym zdeterminowaniem przez dane empiryczne.
Najważniejsze dzieła
  • "From a logical point of view" ("Z punktu widzenia logiki");
  • "Mathematical logic" ("Logika matematyczna");
  • "Word and Object" ("Słowo i przedmiot");
  • "From Stimulus to Science" ("Od bodźca do nauki");
  • "Methods of Logic" ("Metody logiki")
  • "Set Theory and Its Logic" ("Teoria zbirów i jej logika")
  • "Ontological Relativity and Other Essays"
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.