Wiktor Siemionowicz Abakumow, Aba Kum (urodzony w roku 1894, niektóre źródła podają 1908 lub 1896 - stracony 24 grudnia 1954), generał-pułkownik - radziecki oficer pracownik organów wywiadu kontrwywiadu i bezpieczeństwa wewnętrznego, m.in - naczelnik Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego NKWD, szef kontrwywiadu wojskowego Smiersz, minister bezpieczeństwa państwowego Związku Radzieckiego.
Służbę w NKWD rozpoczął w 1932 roku, najpierw w Moskwie następnie przeniesiony do Zagłębia Donieckiego i Rostowa.
W latach 1938 - 1941 pracownik wywiadu wojskowego GRU, w lutym 1941 roku po podziale NKWD zastępca komisarza spraw wewnętrznych, po wybuchu wojny z Niemcami prowadził akcję likwidacji najwyższych dowódców Armii Czerwonej oskarżonych przez Józefa Stalina o zdradę i tchórzostwo.
Po utworzeniu kontrwywiadu wojskowego Smiersz w kwietniu 1943 roku, stał na jego czele, aż do rozwiązania w marcu 1946 roku.
Zaraz po wojnie na osobiste polecenie Józefa Stalina, zbierał materiały obciążające marszałka Gieorgija Żukowa, następnie w maju 1946 roku został mianowany ministrem Bezpieczeństwa Państwowego - MGB, na polecenie Józefa Stalina przystąpił do organizowania terroru, m.in. sprawy leningradzkiej. Funkcję ministra bezpieczeństwa państwowego sprawował do 1951 roku.
7 grudnia 1951 roku zadenuncjowany przez Michaiła Riumina jako zachodni szpieg został aresztowany wraz z najbliższą rodziną (żoną i synem) i przetrzymywany w Lefortowie.
Skazany na śmierć 19 grudnia 1954 roku, za udział w tzw. sprawie leningradzkiej, wyrok wykonano 24 grudnia 1954 roku (inne źródła wykonanie wyroku podają na 19 grudnia 1954 roku).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.