Wielkie Równiny to rozległa kraina geograficzna na obszarze Kanady i USA, u podnóża Kordylierów. Obszar ten, zbudowany z mezozoicznych i trzeciorzędowych wapieni i piaskowców, charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu i niemal wyłącznie trawiastą roślinnością (poza lasami łęgowymi w dolinach rzecznych), tzw. prerią. Obszar ten leży w kilku strefach klimatycznych. Silny wpływ na jego klimat ma bliskość Kordylierów.

Charakterystyka obszaru kulturowego

Wielkie Równiny to również jeden z większych kręgów kulturowych Ameryki Północnej. Wielkie Równiny cierpiały na niedobory opadów, stąd też nie rozwinęło się na nich rolnictwo. Ludy zamieszkujące te tereny żyły z myśliwstwa, a ich głównym źródłem pożywiania były bizony, antylopy, łosie i jelenie wapiti.

Indianie Wielkich Równin

Sarsi
Assiniboinowie
Gros Ventres (Atsina)
Kri
Czarne Stopy
Wrony
Lakota
Czejenowie
Arapaho
Komancze
Kiowa
Kiowa-Apacze

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.