Wieliczka – miasto powiatowe w województwie małopolskim, znane z unikatowej w skali świata kopalnią soli, którą odwiedza około 700 tys. turystów rocznie.
br />

Historia

Sól kamienną wydobywano na obszarze dzisiejszej Wieliczki już ok. 3500 lat p.n.e. . Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1123 roku. W XIII wieku zaczęła się systematyczna produkcja soli pod monopolem królewskim.
W roku 1290 książę Przemysł II nadał miejscowości prawa miejskie. Król Kazimierz Wielki ogłosił w 1368 roku "Ordynacje Kazimierzowska", która regulowała prawa i obowiązki górnicze. W czasie "potopu", miasto zostało spalone przez Szwedów, nastąpił początek dekadencji i upadku miasta. Po rozbiorach Polski Wieliczka znalazła sie pod zaborem austriackim.
W roku 1978 UNESCO postanowiło wpisać wielicką kopalnię soli na listę światowego Dziedzictwa Kultury, a w 1994 miasto zostało uznane za Pomnik Historii. Dziś w Wieliczce odbywają się Podziemne Międzynarodowe Targi Minerałów, Biżuterii i Skamieniałości.

Turystyka

 • Atrakcje
  • Klasycystyczny kościół parafialny św. Klemensa z lat 1804-25
   • Barokowa kaplica Morsztynów z 1693 r.
   • Dzwonnica z 1685 r.
  • Barokowy zespół klasztorny reformatów, z XVII w. z dziedzińcem odpustowym:
   • Kościół św. Franciszka z Asyżu.
   • Klasztor franciszkanów-reformatorów.
  • Kościół św. Sebastiana, wykonany z modrzewia pod koniec XVI w. z polichromią W. Tetmajera.
  • Klasycystyczny kościół parafialny św. Klemensa z lat 1804-25.
  • Kopalnia soli kamiennej z unikatowymi w skali światowej Grotami Kryształowymi, kaplicami i salami.
   • Sieć podziemnych korytarzy z 2 tysiącami komór.
   • Muzeum Żup Solnych
  • Zamek Żupny, zbudowany na przełomie XIII i XIV w.
Wieliczka -
Wieliczka -
Wieliczka -
Wieliczka -
Wieliczka -
Wieliczka -

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.