Wibroakustyka - dziedzina wiedzy zajmującą się wszelkimi procesami drganiowymi i akustycznymi zachodzącymi w przyrodzie, technice maszynach, urządzeniach, środkach transportu i komunikacji, a więc w szeroko pojętym środowisku w tym także w organizmach żywych.
Głównymi twórcami wibroakustyki są polscy naukowscy, głównie z Akademii Górniczo-Hutniczej którzy jako jedni z pierwszych zaczęli zajmować się tą dziedziną wiedzy. Pionierami tej dziedziny są Zbigniew Engel (który sformułował definicję, cele i zadania wibroakustyki) i Czesław Cempel.
Artykuł prof. Z. Engela o wibroakustyce
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.